Wat zou er gebeuren als er in Rotterdam massaal gebeden wordt?

Uitzicht op de maas met de Erasmusbrug

Onze droom voor Rotterdam

Wij dromen van een stad waar rechtvaardig en in liefde met elkaar wordt omgegaan; waar armoede, eenzaamheid en criminaliteit verdwijnen. Waar culturele verschillen een aanvulling zijn in plaats van bedreiging. Waar ondernemers niet gericht zijn op maximale winst maar hun talenten inzetten voor het welzijn van eenieder. Waar leiders niet gaan voor eigen succes maar leiden door te dienen. Waar kerken niet naar binnen keren maar zijn verbonden met elkaar als een lichaam met veel leden. Waar geloven niet je mening opleggen aan anderen is maar hoop voor de toekomst en klauwen uit de mouwen; niet iets is van op zondag in de kerk zitten maar verweven in het dagelijks leven in werk en wijk. Waar God Koning van de stad is.

Steun onze projecten

Het grote test project 3

test

Het grote test project 2.

Straat met gebouwen
test

Het grote test project

Uitzicht op de maas met de Erasmusbrug
Het grote test project

onze Missie

Wij verbinden en dienen kerken, ondernemers, leiders en pioniers in een ritme van gebed voor de stad Rotterdam, en ondersteunen daarmee de opbouw van kerken en ondernemingen in hun maatschappelijke betrokkenheid, tot bloei van de stad.

Ons doel

Pray

Wij verbinden kerken, ondernemingen en maatschappelijke organisaties in gebed.

Play

Samen met een team leven we in een modern stadsklooster in ritmes die gerichtheid op God, gastvrijheid en rechtvaardigheid bevorderen.

Obey

We inspireren kerken, ondernemers en individuen om maatschappelijk betrokken te zijn en Jezus’ handen en voeten te zijn in hun omgeving.

Bid tot de Heer voor de stad [waarheen ik jullie weggevoerd heb] en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

Jeremia 29:7

Wat als?

Handen in elkaar

Bidden voor de stad

Elke vrijdagochtend om 9:00 uur lopen we met een kerk, leider, pionier, ondernemer mee om te bidden voor zijn/haar wijk van Rotterdam. We bidden mee in wat God daar aan het doen is. Wil je meedoen, blijf op de hoogte in onze app-groep waar we komende vrijdag zijn.

bidden voor de stad

Elke vrijdagochtend om 9:00 uur lopen we met een kerk, leider, pionier, ondernemer mee om te bidden voor zijn/haar wijk van Rotterdam. We bidden mee in wat God daar aan het doen is. Wil je meedoen, blijf op de hoogte in onze app-groep waar we komende vrijdag zijn.

Doe mee

Steun ons

Meewerken aan de missie van 24-7 Prayer Rotterdam? Steun ons met een financiele bijdrage! Via onderstaand rekeningnummer kun je een donatie overmaken.

NL026RABO0364893605
t.n.v. Stichting 24 - 7 Prayer Rotterdam

Gebedsruimte

Per juni hebben we een gebedsruimte die open is om jou te ontvangen aan de Heemraadssingel 221.

Verbonden projecten

Logo Safe Haven
Logo
24-7 prayer nl