Het Huis van gebed Rotterdam is een plek voor iedere Rotterdammer om God te ontmoeten en voorbede te doen.

In de agenda kun je zien welke vaste gebedsritmes we op dit moment hebben. Voel je welkom om aan te haken.

Meewerken aan de missie van 24-7 Prayer Rotterdam? Steun ons met een financiële bijdrage! ​

Bid tot de Heer voor de stad
[waarheen ik jullie weggevoerd heb]
en zet je in voor haar bloei,
want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

Jeremia 29:7

Onze droom voor Rotterdam

Wij dromen van een stad waar rechtvaardig en in liefde met elkaar wordt omgegaan; waar armoede, eenzaamheid en criminaliteit verdwijnen. Waar culturele verschillen een aanvulling zijn. Waar ondernemers hun talenten inzetten voor het welzijn van eenieder. Waar leiders leiden door te dienen. Waar kerken met elkaar zijn verbonden als een lichaam met veel leden. Waar geloven hoop voor de toekomst is, en klauwen uit de mouwen; verweven in het dagelijks leven in werk en wijk – niet alleen iets is van op zondag in de kerk zitten. Waar God Koning van de stad is.

Verbonden met:

Logo
24-7 prayer nl